www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Omdat Leefbaarheid moet leven!

De stichting Dorpsraad Oostelbeers vindt het belangrijk te weten wat er in ons dorp leeft en speelt.

De stichting stelt zich ten doel om de leefbaarheid van het werkgebied te bevorderen en in stand te houden alsook het bevorderen van het welzijn van de dorpsbewoners. Het algemeen belang prevaleert hierbij boven het individueel belang. De stichting stelt zich neutraal op ten aanzien van partijpolitiek.

De stichting beoogt alle organisaties, groepen en personen die een beroep op haar doen zo volledig mogelijk te informeren. Soms is het gezien de beschikbare informatie (nog) niet mogelijk een definitief standpunt omtrent een onderwerp in te nemen. In dit geval beperkt het bestuur zich tot het verschaffen van informatie over de huidige stand van zaken en het formuleren van een voorlopig standpunt.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het houden van openbare vergaderingen;
  • Het verzamelen van wensen en behoeften van de bevolking en te pogen in samenwerking met de overheid en andere organisaties, die behulpzaam kunnen zijn, daaraan tegemoet te komen;
  • Het bevorderen van het meedenken van de bevolking met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu;
  • Het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die nodig zijn om de leefbaarheid in het werkgebied te bevorderen;
  • Het behartigen van de belangen van de inwoners van het werkgebied bij de overheid en andere instanties, onder andere door overleg of door gevraagd of ongevraagd van advies te dienen omtrent aangelegenheden betreffende het werkgebied;
  • Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het werkgebied van de stichting, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen;
  • In een al dan niet formele vorm samen te werken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen;
  • De activiteiten van de stichting en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk en wenselijk, via de daartoe geeigende media bekendheid te geven.

Dorpsraad Oostelbeers • 26 mei 2015


vorig bericht

Volgende bericht

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.