www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Omdat Leefbaarheid moet leven!

De stichting Dorpsraad Oostelbeers vindt het belangrijk te weten wat er in ons dorp leeft en speelt. De stichting stelt zich ten doel om de leefbaarheid van het werkgebied te bevorderen en in stand te houden alsook het bevorderen van het welzijn van de dorpsbewoners. Het algemeen belang prevaleert hierbij boven het individueel belang. De…

Lees meer..

Wij ❤️ Oostelbeers!

Bekijk deze schitterende beelden van ons mooie dorp in de ochtendmist. De kerktoren fier in het midden met de natuur om ons heen. Wat is het toch fijn wonen in Oostelbeers. We willen dit graag zo houden. Daarom willen we samen met Duurzaam Oostelbeers en jullie, de inwoners van Oostelbeers, een ontwerp gaan maken voor…

Lees meer..

Enquête meldingen & klachten luchthaven Eindhoven

Graag willen wij, als omwonenden in de werkgroep klachten en meldingen van het Luchthaven Eindhoven Overleg(LEO) onderstaand bericht onder uw aandacht brengen. De werkgroep klachten en meldingen gaat een advies uitbrengen aan het LEO over het doel, positie en proces van het meldingenbureau geluidhinder vliegbasis Eindhoven /Eindhoven Airport. Wij, de omwonenden in de werkgroep, willen…

Lees meer..

Dorpsraadvergadering digitaal!

Dorpsraadvergadering digitaal! Donderdag 18 november om 20.00 uur vergaderen wij via Teams. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via info@dorpsraadoostelbeers.nl en wij zorgen dat je een uitnodiging krijgt voor deze digitale Teams vergadering. Hierbij de agenda:

Belangrijke dag voor Basisonderwijs Oostelbeers

Dinsdag 28 september is een belangrijke dag voor de toekomst van het basisonderwijs in de Beerzen, en vooral ook voor Oostelbeers. Morgen wordt het raadsvoorstel over IKC de Klep besproken in de gemeenteraad. Dit voorstel gaat over de voorbereiding van de aanbesteding van IKC De Klep. Het gaat, ondanks dat wij dat wel verwacht hadden,…

Lees meer..

Bomenkap bij de Oude Toren

De plannen voor de herinrichting van de Oude toren zorgen momenteel voor veel onrust en vragen. Als Dorpsraad zijn wij al vele jaren geïnteresseerd in deze plannen en aanwezig geweest bij de informatiesessies van de Gemeente. Dit monument wordt een belevingsconcept en de stichting Vrienden van de Oude Toren wil dit monument waarborgen voor het…

Lees meer..

Enquete Basisschool en hoe nu verder

De EnqueteVorige week zijn de resultaten van de enquête bekend gemaakt. Oostelbeers is duidelijk geweest: wij willen onderwijs in of in de nabijheid van Oostelbeers. En dus niet naar de huidige locatie van de school in Middelbeers. De voorkeur voor een kindcentrum op De Klep is 40%. En 52% heeft het liefst een kindcentrum in…

Lees meer..

Resultaten enquête basisonderwijs

Hieronder vind u het verslag met de resultaten van de enquête over de toekomst van het basisonderwijs in Oostelbeers. We zijn blij dat de enquête door zo veel mensen is ingevuld, onze hartelijke dank hiervoor. Dit maakt dat wij namens de inwoners van Oostelbeers kunnen spreken over dit thema. EnquêteUit de enquête blijkt dat een…

Lees meer..

Training AED

De werkgroep AED Oirschot heeft de in het verleden geplaatste AED’s geïnventariseerd, gekeken naar de dekkingsgraad, de opgeleide mensen en de staat van de AED’s. Voor buurtbewoners wordt binnenkort gestart met de trainingen, een ‘starters cursus’ en een ‘herhalings cursus’. Meer informatie hierover lees je in de bijlage. Voor alle overige informatie over AED’s kijkt…

Lees meer..

Glasvezel voor Oirschot, Middelbeers, Oostelbeers en Spoordonk!

Bericht van Gemeente Oirschot en Delta Fiber Netwerk: Goed nieuws voor de inwoners van Oirschot, Middelbeers, Oostelbeers en Spoordonk. Er komt glasvezel! Tijdens de glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen om glasvezel aan te leggen in deze dorpen. Vandaag tekenden Piet Grootenboer, directeur vraagbundeling DELTA Fiber Netwerk en Wethouder Esther Langens, de samenwerkingsovereenkomst. Naar…

Lees meer..

1 2 3 16