www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

0

Bestuur stichting Dorpsraad Oostelbeers

Het dagelijks bestuur van dorpsraad Oostelbeers bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: John van de Rijdt
Secretaris: vacature ( a.i. Herman Slegt)
Penningmeester: Maarten Smits

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *