www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Besluitvorming rond InnovA58 naar aanleiding van BO MIRT 5 november 2015

Besluitvorming rond InnovA58 naar aanleiding van BO MIRT 5 november 2015 Afgelopen september zijn de uitkomsten van de onderzochte alternatieven gepresenteerd aan de betrokken bestuurders in de regio (de Bestuurlijke Advies Groep van het project). Op basis van de bevindingen van de bestuurders heeft de Regiegroep van InnovA58 vervolgens een advies uitgebracht aan de Minister….

Lees meer..

Werkgroep aanpak A58

SPOORDONK – De informatievoorziening naar aanwonenden en belanghebbenden bij de aanpak van de A58 bij Oirschot moet beter dan tot dusver het geval was. Dat is één van de conclusies die getrokken kan worden na de informatieavond deze week in Spoordonk. Deze was georganiseerd door de Werkgroep Aanpak A58, met ondersteuning van de gemeente Oirschot….

Lees meer..

Nieuws over de A58 van Innova58

Hieronder vind je de de meest recente berichten van de Innova58 pagina