www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Routes voor inwoners Oostelbeers tijdens de afsluiting van de N395

De werkzaamheden aan de N395 in Oostelbeers zijn volop aan de gang. Naar aanleiding van een aantal meldingen van bewoners uit Oostelbeers heeft de aannemer BAM contact opgenomen met de dorpsraad. Uit de meldingen blijkt dat onduidelijk is welke routes inwoners van Oostelbeers moeten volgen als zij richting Oirschot en Middelbeers willen rijden. Van BAM hebben we 2 kaartjes ontvangen met de beschikbare routes. Om ook de overlast…

Lees meer..

Besluitvorming rond InnovA58 naar aanleiding van BO MIRT 5 november 2015

Besluitvorming rond InnovA58 naar aanleiding van BO MIRT 5 november 2015 Afgelopen september zijn de uitkomsten van de onderzochte alternatieven gepresenteerd aan de betrokken bestuurders in de regio (de Bestuurlijke Advies Groep van het project). Op basis van de bevindingen van de bestuurders heeft de Regiegroep van InnovA58 vervolgens een advies uitgebracht aan de Minister….

Lees meer..

Werkgroep aanpak A58

SPOORDONK – De informatievoorziening naar aanwonenden en belanghebbenden bij de aanpak van de A58 bij Oirschot moet beter dan tot dusver het geval was. Dat is één van de conclusies die getrokken kan worden na de informatieavond deze week in Spoordonk. Deze was georganiseerd door de Werkgroep Aanpak A58, met ondersteuning van de gemeente Oirschot….

Lees meer..

Nieuws over de A58 van Innova58

Hieronder vind je de de meest recente berichten van de Innova58 pagina