www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

10 maart – Avond over wensen voor de leefomgeving voor Oostelbeers. Van nu tot en met 2050

De komende tientallen jaren zal er nog behoefte blijven aan nieuwe woningen in Oostelbeers. Voor een ‘natuurlijke groei’ tien woningen per jaar. Dit heeft het ‘actieplan wonen’ van gemeente Oirschot duidelijk gemaakt. Twee jaar geleden is dat proces gestart en is hierdoor een groep Oostelbeerzenaren betrokken geraakt bij dit vraagstuk.

Er zijn nog een klein aantal ‘inbreidingslocaties’ in de dorpskern, toch zal er ook ‘in de weilanden’ gebouwd moeten worden. Dat wordt niet aangemoedigd vanuit de rijksoverheid en kan alleen wanneer het gebied er dan per saldo op vooruit gaat, bijvoorbeeld door landschapsherstel, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie.In het actieplan wonen worden drie gebieden aangewezen waar de gemeente het kansrijk vindt te onderzoeken hoe daar de komende jaren woningen aan de dorpsrand ‘in de weilanden’ kunnen komen. Voor de twee gebieden tussen Neereindseweg/Espereneweg en ‘Haagakkers Noord’ past een vorm van dorpsuitbreiding in de basis al langer in het beleid en visies van de overheid. Voor het derde gebied, tussen Beukenhaag/Driehoek/Maneschijn, moet er nog meer gebeuren. Tegelijkertijd heeft de gemeente aangegeven voor dit gebied niet de kartrekker te kunnen zijn.

Vandaar dat een groep Oostelbeerzenaren, als Duurzaam Oostelbeers (samenwerkend met de Dorpsraad), het initiatief heeft genomen om te onderzoeken of er een omgevingsvisie gemaakt kan worden waar Oostelbeerzenaren, omwonenden (ook met een bedrijf), overheid en eigenaren van gronden elkaar kunnen vinden. Dit in de overtuiging dat voor een fijne leefomgeving we zelf ons steentje zullen moeten bijdragen. Er is veel werk verzet door vrijwilligers om alle partijen bij elkaar te krijgen en een subsidieaanvraag te doen voor professioneel ontwerpend onderzoek. In december 2021 is een intentieverklaring getekend door Gemeente Oirschot, Dorpsraad Oostelbeers, Van Gogh Nationaal Park, Duurzaam Oostelbeers én eigenaren van gronden en in januari is de subsidie toegekend en gestart met het ontwerpend onderzoek. Betrokkenen bij dit proces treffen elkaar in drie sessies onder leiding van de bureaus Orbis en LOSstadomland. We hopen tot een omgevingsvisie te komen waar iedereen de meerwaarde (ruimtelijk, economisch én maatschappelijk) van inziet. Echte (bouw- en bestemmings)plannen worden pas gemaakt door (toekomstige) grondeigenaren. Wanneer, wat en of er iets gaat veranderen blijft in de eerste plaats aan hen.

Vanwege de subsidievoorwaarden moet dit onderzoek in circa drie maanden gebeuren. Toch is het de bedoeling om ook op een brede wijze Oostelbeerse belangstellenden en betrokkenen al te betrekken door een enquête en een bijeenkomst in De Kerk op donderdagavond 10 maart. Niet alleen voor dit gebied, maar ook om voor andere plekken te weten welke ideeën en wensen er leven voor een fijn Oostelbeers voor de komende tientallen jaren.

Dorpsraad Oostelbeers • 19 februari 2022


vorig bericht

Volgende bericht

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.