www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Werkbezoek

Wees gegroet Maria, Wees gegroet college van B en W!! Nou nou, dacht Maria vanuit haar torentje, een bezoek van zo’n speciale delegatie; daar moeten we wat mee. Het is alweer 2 jaar geleden dat onze burgervader al fietsend een kijkje in ons dorp nam. En daarbij naar alle waarschijnlijkheid ogen en oren tekort kwam….

Lees meer..

1 18 19 20