www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Nieuwsbrief N395

Link met het laatste nieuws over de reconstructie van de N395 We zien dat de oversteekplaats met de verkeerslichten verdwijnt. Jammer of niet??? Overige wijzigingen zijn o.a.: Rotonde Kerkstraat Midden-geleiders kruising Lindeakkers-Antoniusstraat 50 km tussen Oostelbeers en Middelbeers Nieuwsbrief_N395    

28 maart terugkoppeling N395

De inloopavond van afgelopen maandag was druk bezocht. Veel opmerkingen, ideeen en meningen werden gedeeld. De Provincie Brabant gaat deze aandachtspunten en kansen verwerken in het ontwerp. 28 maart wordt terugkoppeling gegeven en de aangepaste plannen gepresenteerd. Zet deze datum dus vast in je agenda.   Voor meer informatie over de N395 kunt u ook…

Lees meer..

Uitnodiging Inloopavond Herinrichting provinciale weg N395 Hilvarenbeek-Oirschot

De provincie bereidt momenteel de herinrichting van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot voor. Het doel is om de veiligheid van de weg en de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De verkeersveiligheid op de N395 moet worden verbeterd, vooral voor fietsers. Ook de oversteekbaarheid in de dorpen en de doorstroming op de weg moeten…

Lees meer..

Herken de Zebra..

Dorpsraad Oostelbeers heeft ervoor gezorgd dat de Kerkstraat weer een stukje veiliger is geworden. Ondanks de zebrapaden kwam het regelmatig voor dat voetgangers bijna van hun sokken werden gereden. Om het voor het verkeer op de kerkstraat duidelijker te maken dat er een zebrapad ligt zijn bij beide oversteekplaatsen borden neergezet. Hopelijk dat deze actie…

Lees meer..

Planning aanpak n395

Planning N395 Het uitwerken van de planstudie gebeurt in twee fasen: In 2015 en 2016 wordt het ontwerp en het contract waarin alle bepalingen over een project staan uitgewerkt. In de eerste fase die start in 2017/2018 voert de aannemer de volgende werkzaamheden uit: aanpassingen binnen de bebouwde kommen aanbrengen van stil asfalt binnen de bebouwde…

Lees meer..

Update februari wijkagent

Geachte lezers, In januari 2016 is er niet ingebroken in woningen in De Beerzen. In februari echter staat de teller inmiddels op 3 en zie ik dus dat er op dit gebied verhoogde activiteiten zijn. Op 8 februari is er ingebroken in een woning op de Westelbeersedijk. In deze zaak is men met een verdachte…

Lees meer..

Besluitvorming rond InnovA58 naar aanleiding van BO MIRT 5 november 2015

Besluitvorming rond InnovA58 naar aanleiding van BO MIRT 5 november 2015 Afgelopen september zijn de uitkomsten van de onderzochte alternatieven gepresenteerd aan de betrokken bestuurders in de regio (de Bestuurlijke Advies Groep van het project). Op basis van de bevindingen van de bestuurders heeft de Regiegroep van InnovA58 vervolgens een advies uitgebracht aan de Minister….

Lees meer..

Werkgroep aanpak A58

SPOORDONK – De informatievoorziening naar aanwonenden en belanghebbenden bij de aanpak van de A58 bij Oirschot moet beter dan tot dusver het geval was. Dat is één van de conclusies die getrokken kan worden na de informatieavond deze week in Spoordonk. Deze was georganiseerd door de Werkgroep Aanpak A58, met ondersteuning van de gemeente Oirschot….

Lees meer..

N395 Hilvarenbeek-Oirschot

De voorbereidingen voor de wegwerkzaamheden aan de provinciale weg tussen Hilvarenbeek (N269) en Oirschot(A58) zijn gestart. De provinciale weg N395 wordt helemaal opnieuw ingericht. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is Imtech Infra BV. Het herinrichten van de weg is nodig om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten. Maar ook om oversteekplaatsen te verbeteren en…

Lees meer..

Recente melding nep-agenten

MIDDELBEERS – Een Middelbeerse is dinsdagochtend 16 juni  in haar achtertuin ondervraagd door twee nep-agenten. Twee net uitziende mannen kwamen achterom de tuin bij de woning in het buitengebied nabij de Putstraat in en toonden een nep-politielegitimatie. ‘Ze wisten kennelijk het vertrouwen van de bewoonster te winnen’, laat een politiewoordvoerder weten. De mannen in burger…

Lees meer..

1 2 3