www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Besluitvorming rond InnovA58 naar aanleiding van BO MIRT 5 november 2015

Besluitvorming rond InnovA58 naar aanleiding van BO MIRT 5 november 2015


denkwerk in uitvoering

Afgelopen september zijn de uitkomsten van de onderzochte alternatieven gepresenteerd aan de betrokken bestuurders in de regio (de Bestuurlijke Advies Groep van het project). Op basis van de bevindingen van de bestuurders heeft de Regiegroep van InnovA58 vervolgens een advies uitgebracht aan de Minister.

Ontwikkelingen in de regio
Om in september tot besluitvorming te komen bleek niet mogelijk. Parallel aan de besluitvorming rond InnovA58 liep namelijk een initiatief van de provincie Noord-Brabant over een totaalaanpak van de infrastructuur in Oost-Brabant en Noord-Limburg (met werktitel ‘Brabant Corridor’). De ontwikkelingen hierin bleken nauw verweven te zijn met de initiatieven van InnovA58. De resultaten van de Brabant Corridor zijn begin november gepresenteerd in een breed gedragen Bidbook.
Op 5 november jl. is de inhoud van dit Bidbook besproken met de Minister van Infrastructuur en Milieu. Aansluitend heeft de Minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze de volgende beslissingen voor de A58 vaststelt:

 • Het Rijk stelt als resultaat van de verkenning het voorkeursalternatief 2 x 3 voor Eindhoven – Tilburg en 2 x 3 voor Annabosch-Galder vast;
 • Het Rijk zal InnovA58 eerder programmeren (2020) hierdoor is de voorfinanciering niet meer nodig;
 • Bij aanbesteding van de A58 zullen onderstaande innovaties een belangrijke rol spelen:
  • Optimale LCC in aanleg en onderhoud,
  • C-ITS en Smart Mobility i.c.m. hele programma Bereikbaarheid Zuid NL,
  • Minder milieuhinder en energieneutrale weg,
  • Nieuwe innovatieve diensten langs de weg.
 • Markt en overheid gaan samenwerken in een ‘Living Lab’ om de slagingskans van innovaties te vergroten (zie hiernaast).
 • Er komt een nader onderzoek en een aanbesteding voor de ‘slimste oplossing A58 tussen Breda en Tilburg’;

De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om hier nog aanpassingen op aan te brengen.

Vervolg
Voor InnovA58 betekent dit, dat Rijkswaterstaat de opdracht zal krijgen om de geïntegreerde planuitwerking en aanbesteding voor InnovA58 te starten. Daarbij neemt de Minister op dat innovaties, op de gebieden zoals hierboven beschreven, maximale ruimte en slagingskans moeten krijgen. De aanbesteding is gericht op het starten van de werkzaamheden in 2020.

In de vervolgfase zal het project de voorkeursoplossing van 2×3 rijstroken verder uitwerken. Hierbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan alternatieve varianten voor knooppunt St. Annabosch en aansluiting Best. Ook zullen de verschillende opties voor de Anneville-eik in beeld gebracht worden. Verder wordt samen met regionale partijen gekeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de kruisingen met de beekdalen, een gezamenlijke inpassingopgave bij Oirschot en een eventuele extra aansluiting bij Oirschot.

lijntje

Dorpsraad Oostelbeers • 7 januari 2016


vorig bericht

Volgende bericht

Laat een reactie achter

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.