www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Let op! Verplaatst van 10 maart naar 15 maart – Avond over wensen voor de leefomgeving voor Oostelbeers. Van nu tot en met 2050

Welke wensen en ideeën leven er bij jullie voor een fijne leefomgeving?
Wil je meedenken aan een leefbaar, duurzaam Oostelbeers voor de komende tientallen jaren, kom dan dinsdagavond 15 maart om 20u naar De Kerk en/of vul de enquête in (nog in ontwikkeling).
Graag vooraf aanmelden via info@dorpsraadoostelbeers.nl onder vermelding van ‘15 maart’.

De komende tientallen jaren zal er nog behoefte blijven aan nieuwe woningen in Oostelbeers. Voor een ‘natuurlijke groei’ tien woningen per jaar. Dit heeft het ‘actieplan wonen’ van gemeente Oirschot duidelijk gemaakt. Twee jaar geleden is dat proces gestart en hierdoor is een groep Oostelbeerzenaren (verenigd in Duurzaam Oostelbeers) betrokken geraakt bij dit vraagstuk. Samen met de Dorpsraad is de bedoeling een positieve bijdrage te leveren aan potentiële ontwikkelingen.

Er zijn nog een klein aantal ‘inbreidingslocaties’ in de dorpskern, toch zal er ook ‘in de weilanden’ gebouwd moeten worden. Dat wordt niet aangemoedigd vanuit de rijksoverheid en kan in principe alleen wanneer het gebied er dan per saldo op vooruit gaat, bijvoorbeeld door landschapsherstel, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Het is uiteindelijk aan diverse (toekomstige) grondeigenaren om concrete (bouw- en bestemmings)plannen te ontwikkelen. Als dorp hebben we nu de kans om vooraf aan te geven waar behoefte aan is, welke ideeën er zijn en waar we zelf een bijdrage in willen leveren om ons dorp leefbaar en plezierig te houden. Zo hopen we dat toekomstige plannen goed gaan aansluiten bij hetgeen leeft onder Oostelbeerzenaren. Daarnaast kunnen we dan positief met elkaar optrekken en hopelijk onnodige negatieve energie (bezwaarprocedures) achteraf voorkomen.

Vragen die aan bod gaan komen op 15 maart hebben betrekking op zowel het fysieke als het sociale Oostelbeers. Welke plekken in het dorp zijn bijvoorbeeld waardevol voor je en welke activiteiten zijn belangrijk. Ook zijn we benieuwd of je op zoek bent naar een (andere) woning en waar deze aan zou moeten voldoen. Welke ideeën leven er voor landschapsherstel en natuurontwikkeling? Wie wil er meehelpen bij aanleg van extra wandelpaden of speelnatuur, of bijvoorbeeld deelnemen aan een dorpsboomgaard of zelfs herenboerderij?

We horen jullie gedachten graag op 15 maart en/of in de enquête! Kom horen, zien en zeg ’t dan mar!

Erica • 8 maart 2022


vorig bericht

Volgende bericht

Geef een antwoord

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.