www.dorpsraadoostelbeers.nl

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Oostelbeers

Leefbaarheidsplan 2017

De inwoners van Oostelbeers maken sinds twee jaar een leefbaarheidsplan. Wat zijn de thema’s die spelen, waar moet extra aandacht voor komen, wat vinden we fijn aan ons dorp en waar moet in geïnvesteerd worden. Al deze ontwikkelingen, groot of klein, proberen we in dit document te zetten zodat we daarmee samen met de Gemeente kunnen kijken wat er nodig en mogelijk is. Dorpsraad Oostelbeers neemt het initiatief tot het schrijven van dit plan en wordt gevoed door overleggen met buurtverenigingen en verenigingen en door actuele onderwerpen waar zij bij betrokken is zoals de herindeling van de N395. Ook de zaken die rechtstreeks bij de dorpsraad ter tafel komen tijdens de openbare vergaderingen vinden een plekje in dit plan.

Ben je benieuwd wat er in staat, neem dan een kijkje op de website van de gemeente Oirschot:

http://www.oirschot.nl/mijn-buurt/leefbaarheidsplan_45938/

Mocht je zelf ideeën hebben dan ben je van harte welkom op een van de vergaderingen op:
•14 maart
•18 mei
•18 september
•14 november

of neem direct contact met ons op via info@dorpsraadoostelbeers.nl

Dorpsraad Oostelbeers • 10 maart 2017


vorig bericht

Volgende bericht

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *